cs

Geomříže 

Geosyntetika pro zpevnění a stabilizaci zeminy 

Geomříže zpevňují strmé svahy a stabilizují silnice

Geomříže jsou specializované geosyntetické materiály, které se hojně využívají ve stavebním inženýrství ke stabilizaci a zpevnění zeminy, zejména strmých svahů náspů. Jsou vyrobeny z různých polymerů a mohou být svařeny z pásů, extrudované, tkané nebo pletené z vláken. Geomříže se vyznačují pevností v tahu od 20 do 400 kN/m. Zaručují výrazné zvýšení únosnosti zeminy. Jejich životnost může být až 120 let a jsou odolné proti chemické a biologické korozi.  

Geomříže lze také použít jako součást geokompozitů v kombinaci s netkanou geotextilií: první z nich zeminu zpevňuje, zatímco druhá ji odděluje a filtruje. Volba takového řešení šetří náklady na montáž a je efektivnější pro měkkou zeminu.  

Kontaktujte nás
Gabriela Satinová
Download Catalogue

Parametry a výhody 

Nákladová efektivita

Geomříže lze stavět na strmých svazích a opěrných zdech s náklady výrazně nižšími než u tradičních betonových gravitačních zdí. Geomříže také snižují potřebu velkého množství kameniva při výstavbě, což z nich činí ekonomické řešení. 

Rychlá a jednoduchá montáž

Montáž spočívá v položení rolí geomříže na připravené podloží a nevyžaduje žádnou těžkou techniku. Lze ji provádět za různých podmínek počasí. 

Vysoká tuhost

Nabízíme geomříže s vysokou tuhostí, která je důležitá pro stabilizaci zeminy, aby se vytvořilo požadované boční omezení. Díky schopnosti rovnoměrně rozkládat zatížení geomříže výrazně snižují množství vyjetých kolejí, a to i v extrémně nepříznivých půdních podmínkách. 

Vysoká odolnost

Používáme geomříže, které jsou vysoce odolné proti poškození při montáži, což je velmi důležité k tomu, aby odolaly silám při zhutňování zeminy. Jejich předpokládaná životnost je přes 100 let. 

Šetrnost k životnímu prostředí

Z materiálů geomříží se do okolního prostředí neuvolňují žádné nebezpečné látky. Geomříže umožňují minimalizovat množství kameniva a cementu v krycí vrstvě vozovky. Výsledkem je menší dopad výroby a nižší emise CO2 než u konvenčních metod, stejně jako nižší počáteční emise z dopravy a menší potřeba oprav a údržby povrchů v budoucnu.  

Applications
 • Výstavba silnic, ulic, železničních tratí, tramvajových tratí, lesních cest  

 • Výstavba strmých svahů silničních a železničních náspů 

 • Opravy svahových poruch 

 • Výstavba opěrných zdí 

 • Práce na rozšíření náspů 

 • Náspy skládek 

.

 • Silnice vedoucí k větrným elektrárnám 

 • Výstavba letišť, skladů a parkovišť 

 • Výstavba náspů na měkkých půdách 

 • Zpevňování podloží pod základy 

 • Protihlukové bariéry 

 • Staveniště a přístupové cesty a plošiny pro překládání nákladu (LTP) 

Request a quote or brochure

  Máte v plánu nějaký projekt? 

  Kontaktujte nás

  FAQ’s

  This is text that will be here so that it looks nicer. something

  How are Acrow bridges different from other ViaCon bridge solutions?

  As opposed to CON/SPAN, they are made of steel and not concrete so they are more ecological. Also, they are not applicable for buried solutions. Comparing to other steel structures (UltraCor, SuperCor), they are faster and easier to assemble as the parts are completely prefabricated. However, they cannot be as wide as other structures, with a maximum width of roughly 11 m.

  Kontaktujte nás 

  Kontaktujte místního zástupce! 

  Kontaktujte nás
  This site is registered on wpml.org as a development site.